آموزگار
 
قالب وبلاگ

صفحه عنوان مقاله:

  صفحه عنوان شامل عنوان مقاله، نام نويسنده،

  از آنجا كه عنوان مقاله، حيطه تحقيق شما را معرفي مي نمايد ؛ نكات زير در انتخاب آن توصيه مي شود:

  عنوا ن مقاله بايد كوتاه و شامل كلمات مشخصي براي معرفي مقاله شما باشد. يك عنوان رسا و واضح      همانند يك سئوال یا فرضيه خوب، نوشته شما را هدايت مي كند.

صفحه چكيده:

چكيده در صفحه اي مجزا و پس از صفحه عنوان نوشته ميشود. از آنجا كه چكيده به تنهايي مي تواند چاپ و مورد مطالعه قرار گيرد و بسياري از خوانندگان بر اساس چكيده تصميم مي گيرند كه خواننده مقاله شما باشند يا خير؛ لذا آنرا صريح، دقيق و رسا (يعني بي نياز از ارجاع به متن اصلي براي توضيحات تكميلي) بنويسيد.چكيده بايد شامل 80 تا 150 واژه باشد.

چكيده بايد دقيق بوده و بازتابي از اهداف، انگيزه ها، فرضيه ها، مقصد نهايي تحقيق، نظرات بنيادين و مباحث مطرح شده در مقاله باشد.

واژگان كليدي:

واژه هاي كليدي براي نمايه سازي به كار مي روند . پس لازم است كلماتي را كه در مقاله شما نقش اصلي و كليدي بازي مي كنند را تعيين كنيد. واژه هاي كليدي با موضوع مقاله مرتبط هستند و حجم زيادي از مباحث مقاله را به خود اختصاص ميدهند.

معمولا كلمات اصلي عنوان مقاله، از مهمترين واژه هاي كليدي محسوب مي شوند. مقاله شما به 5 تا 10 واژه كليدي نيازمند است.

متن اصلي:

متن اصلي شامل مقدمه، ساختار و نتيجه گيري ميباشد

مقدمه :

   مقدمه بايد جايگاه كار شما را در چهارچوب دست آوردهاي نوشته مورد نظر نشان دهد و يافته ها و نوآوري اصلي مقاله را بيان نمايد.

    مقدمه را كوتا  بيان نماييد و آن را مستقيما متوجه موضوع كنيد. ذكر موارد زير در مقدمه ضروري است:

الف- موضوع : مبحث مشخص خود را معرفي نماييد.

ب- زمينه وسابقه موضوع: اطلاعات تاريخي مربوط به تحقيق را ذكر كنيد و از منابع كليدي كه به موضوع شما مرتبط هستند صحبت كنيد

ج- مساله  : هدف از يك تحقيق، مطالعه و حل يك مشكل است. مساله خود را گويا و روشن بيان نماييد.

د- فرضيه يا سئوال اصلي خود را بنويسيد.

ساختار مقاله :

   ساختار مقاله بايد روشن و واضح وشامل تركيبي از تجزيه و تحليل منطقي باشد. علاوه بر ان به طور منظم و مرتب و بر اساس ريز نكات موضوع ادامه ياد.

نتيجه :

  نتيجه گيري بايد خلاصه اي از نتايج و دست آوردهاي اصلي تحقيق باشد.

-------------------------روش های ارجاعات

يادداشت ها:

  اين صفحه با كلمه« يادداشت ها يا پي نوشته ها» مشخص مي شود. يادداشت ها به ترتيب و با شماره هاي متوالي با موضوعات متن نوشته مي شوند. به خاطر داشته باشيد كه منابعي كه در اين صفحه ذكر مي شوند هم بايد در فهرست منابع آورده شوند.

میان نوشت:

رفرنس های داخل نوشته ها را میان نوشت می گویند.   مانند: تدریس اثر بخش بیش از هرچیز ُاشاره به کارآمدی یادگیری در زندگی  دارد( کلهر،۱۳۸۶: ۱۱۲). که در آن نام خانوادگی نویسنده، سال انتشارو صفحه منبع مورد استفاده مشخص می شود. میان نوشت ها در آخر تحقیق به صورت فهرست منابع آورده می شود.

 فهرست منابع:

    پس از نوشتن مقاله، منابعي را كه واقعا در تحقيق مورد استفاده قرار داده ايد در صفحه فهرست منابع ذكر كنيد . اين صفحه با عنوان “فهرست منابع“ مشخص ميشود . منابع را به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسندگان مرتب كنيد.

فهرست منابع فارسي و خارجي به طور جداگانه، با مشخصات زير آورده ميشود.

كتاب:

نام خانوادگي نويسنده ، نام وي، عنوان كتاب، محل انتشار، نام ناشر،  شماره مجلد‏، سال انتشار.

 مثال: کلهر، منوچهر.تدريس اثر بخش، قزوين: حديث امروز،۱۳۸۶.

 مقاله:

نام خانوادگي نويسنده ، نام وي،"عنوان مقاله"، نام نشريه ، شمارة مجلد نشريه، تاريخ، شمارة مسلسل، سال.

  مثال : كلهر،منوچهر. "روش تهيه طرح تحقيق"‏، مينوي خرد‏، شماره ۱۰، بهار ۱۳۸۶.

 روزنامه:

نام خانوادگي نويسنده ، نام وي،عنوان مقاله، نام روزنامه، تاريخ كامل، سال، شمارة صفحه.

دايره المعارف:

نام خانوادگي نويسنده ، نام وي،عنوان مقاله، نام دايره المعارف، سال ويرايش يا چاپ.

 مقالات مندرج در شبكه جهاني وب(WWW)

                      آدرس كامل سايت ».


ادامه مطلب
[ شنبه سیزدهم اسفند 1390 ] [ 7:55 ] [ ح .م ] [ ]
کار گر خسته ای که از سر کار بر می گشت سکه ای از جیب کت کهنه اش در آورد تا صدقه دهد ناگهان جمله ای روی صندوق دید که او را از این کار منصرف کرد .صدقه عمر را زیاد می کند.
[ پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 ] [ 14:20 ] [ ح .م ] [ ]
خدایا بی تو از دنیای تو می ترسم :

  


ادامه مطلب
[ پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 ] [ 14:15 ] [ ح .م ] [ ]

نام و نام خانوادگی:پریسا حیدری پارام                                                                                                                                                                                                                      شماره شماره ی درس:20           

 

 عنوان درس:عینک معلم                                                 مدت زمان تدریس:45دقیقه                                                                تعداد  فراگیران:26نفر

 

هدف کلی:آشنایی دانش آموزان با اهمیت راستگوییو علاقه مندی بچه ها به آن  

 

اهداف رفتاری:پس از تدریس از یادگیرندگان انتظار می رود بتوانند:

 

1:نمونه ای از مصادیق راستگویی را درزندگی روز مره بشمارند.(دانستنی)

 

2:درباره ی رفتار شخصیت های نمایش قضاوت کنند.(نگرشی)

 

3:خودرا به جای شخصیت اصلی داستان قراردهند وعکس العمل خود را در آن شرایط بگویند(نگرشی و دانستنی).

 

4:کارهایی را که درخانه برای کمک به والدین انجام می دهند یاداشت کنند .(دانشی )

 

5:در ادامه ی جمله ی چه خوب بود اگر هنگام حرف زدن  در بخش با خود می گویم با همیاری دو ستانشان نظر خود را ابراز کنند .(نگرشی)

 

6:با ذکر خاطرات و تجربیات خودنتایج و اهمیت راستگویی را در زندگی روز مره بیان کنند

7:به راستگویی و صداقت علاقه نشان دهد.(نگرشی)

رسانه های آموزشی :گچ، تخته،عینک.کتاب

فضاومدل کلاس : به صورت نیم دایره.

روش تدریس:نمایشی . پرسشو پاسخ . بحث گروهی

مفاهیم کلیدی:راستگویی،روراستی

مقدمات کلاس :با ظاهری آراسته و با انرژی وارد کلاس می شود و احوالپرسی و حضور وغیاب می کنم.

ایجاد انگیزه :به بچه هامی گویم امروز برای دوستانتان اتفاق جالبی افتاده اگر دوست داریدبدانید چه اتفاقی ؟نمایش امروز را باهم می بینیم .و عینک را در دست میگیرم.

ارزشیا بی تشخیصی:در مورد شادی گل ها از بچه ها می پرسم

 

1:آیا در پاکیزگی محیط خود تلاش کردید؟.

2:این هفته در حفظ پاکیزگی مدرسه چه کاری انجام دادید ؟

3:دوست دارید محیطی پاکیزه و سالم داشته باشید؟

ارائه درس:بچه ها را گروه بندی می کنم مرحله  اول:بچه ها نمایش را در کلاس طبق کتاب ارائه می کنندقبل ازاجرا به بچه ها میگویم که اتفاق افتاده برای دوستانشان را خوب دنبال کنند که بعد این نمایش آنها نیز خاطره هایی ازخود بگویند .داستان ماجرای شکستن عینک معلم هست . مجید به اشباه فکر میکند که عینک را جواد شکسته ولی باورود معلم به کلاس یکی از بچه ها داستان را برای معلم می گویدو معلم راستگویی او را تحسین می کند.ازط بچه ها می خواهم در مورد شخصیت های داستان بحث و گفت و گو کنند و از آن ها می پزسیم که برای شما هم در این مورد اتفاقی افتاده و شما چه کار کرده اید؟ :

جمع بندی. مرحله ی دوم: از بچه ها می خواهم  قسمت باخود میگویم را در گروه خود با جمله های مناسب بنویسند.

ارزشیابی پایانی :از هر گروه می خواهیم کاری را که مادر در هر یک از تصاویر انجام می دهد بنویسند.

ارائه ی تکلیف:کار هایی را که برای کمک به پدر و مادر انجام می دهند نقاشی کنند و به کلاس بیاورند.

[ شنبه بیستم فروردین 1390 ] [ 4:18 ] [ ح .م ] [ ]

به نام او

نام و نام خانو ادگی : حیدری پارام

عنوان کتاب :ریاضی

پایه :دوم

مقطع : ابتدایی

عنوان درس :شناخت اعداد زوج و فرد

مدت زمان تدریس :20 دقیقه

فراگیران :27نفر

 

هدف کلی :آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد

 

 

اهداف رفتاری :پس از تدریس از یاد گیرندگان انتظار می رود بتوانند:

1.از عدد1 تا 10 به ترتیب بنویسد و آن ها را 2تا2تا از هم جدا کند .(مهارتی )

 

2.از عدد1 تا 15 بنویسند و آن ها را2تا 2تا جداکنند .(مهارتی )

 

3_تکه های مربع کوچکتر را در کنار یکدیگر قرار دهند و مربع کامل بزرگتر درست کنند .(مهارتی)

 

4.ازتکه های مربع به تعداد زیاد ، مستطیل درست کنند.(مهارتی)

 

5.به تعداد تکه هایی که تشکیل مربع و یا مستطیل  کامل را می دهند  دقت کنند و تشخیص دهند تعداد تکه هایی را که شکل (مربع ،مستطیل )کامل را می دهند زوج هستند.(مهارتی )

6.تشخیص دهند تعداد تکه هایی را که نمی توانند شکل کامل درست کنند فرد می باشند.(مهارتی )

7.به عدد زوج و فرد علاقه نشان دهند .(نگرشی)

8.به پیدا کردن وسیله ها ی زوج و فرد در وسایل  مدرسه ی خود علاقه پیدا کنند.(نگرشی)

9.تشخیص دهند در 2تا2تا جدا کردن تکه ی مربع یا مستطیل اگر تکه جدا ماند  عدد تکه ها فرد و بر عکس زوج است .(مهارتی )

 

11.تشخیص دهند مربع و مستطیل های را که به طور مساوی نمی توان نصف کرد فرد و بر عکس زوج هستند.(مهارتی)

 

12.از کیسه ی اعداد به طور تصادفی اعدادی را انتخاب کنند و علت زوج و یا فرد بودن آن را بگویند.(دانستنی )

 

13.تعدادی از اعضای بدن را بگویند و زوج یا فرد بودن آن را بگویند.(دانستنی)

 

14.زوج یا فرد بودن اعضای خانواده ی خود را بگویند.(دانستنی )

 

 

رسانه های آموزشی :گچ،تخته ،کتاب ،مقواهای رنگی ،بسته های نی.

 

فضا و مدل کلاس :به صورت دایره شکل.

 

 

روش تدریس :نمایشی،پرسش و پاسخ ،بحث گروهی.

 

مفاهیم کلیدی:عدد ،زوج ،فرد.

مقدمات کلاس :با ظاهری آراسته و با انرژی وارد کلاس می شوم.و احوالپرسی و حضور و غیاب می کنم.

ایجاد انگیزه :اعداد زوج را در مقوایی با رنگ نارنجی و اعداد فرد را در مقوایی با رنگ قرمز نوشته و به مانتوی خود می چسبانم و از بچه ها می خواهم آن ها را جدا کنند و به تخته بچسبانند . اعدا قرمز در یک ردیف و نارنجی در ردیف دیگر.

 

ارزشیابی تشخیصی :از بچه ها می خواهم در تخته یکبار از 1تا 10 و بار دیگر از 1تا 15 بنویسند و 2تا2تا آن ها را جدا کنند و دو نفر این کار را انجام می دهند وبقیه ی بچه ها اعداد را می شمارند.با این نوشتن پیدا می کنند که در 15عددی ماند که جفت ندارد و لی در عد 10این طوری نیست.

 

ارائه ی درس :مقدمات ،ایجاد انگیزه و ارزشیابی تشخیصی را طبق نوشته های بالا انجام می دهم و بعد گروهبندی می کنم به بچه ها می گویم قرار هست امروز در کلاس ما اتفاق جالبی بیفتد و شما چیز های جدیدی را کشف کنیدخوب دنبال کنید که می خواهم در آخر کلاس از کشفیات جدیدتان برایم بگویید انگیزه ی آن ها برای گروه بندی و همکاری با هم بیشتر می شودو بعد به هر کدام از گرو ها می گویم دوست دارید با مقوای رنگی که به شما می دهم مربع بزرگتر درست کنیداول از عدد 4 شروع می کنم و قتی توانستند یک مربع کامل درست کنند به آن ها می گویم تعداد تکه ها را بشمارند و بعد به آن ها میگوییم میتوانیدآن را به دو قسمت مساوی نصف کنید؟و آن ها را2تا2تا جدا کنید و  پیدا کنید تکه ای تنها می ماند؟آن ها جواب ها را که دادند شعر معرفی اعداد زوج را برای آن ها میگوییم و بعد سه تکه به آن ها می دهیم و می خواهیم مربع درست کنند  اول تعداد تکه ها را می پرسیم و بعد همان سوال هایی را که در تشکیل مربع پرسیدیم  و عدد فرد را با شعر معرفی می کنیم و بعد به آن ها می گوییم تعداد تکه هایی را که می توان تشکیل مربع بدهند زوج و گرنه فرد هستندو همین کار را در مورد اعداد بالا با مستطیل انجام می دهیم و در آخر عدد 1را با همان شعر فرد معرفی میکنیم که فرد است بعد شمارش 2تایی 2تایی را ،از آن ها می  خواهیم از یک عد شروع کنند و 2تا2تا  همه با هم بگویند و از آن ها می خواهیم چند تا از وسیله های خود را که فرد هستند بگویند و زوج هستند بگویند.و بعد شکل هایی را از بچه ها می خواهیم بکشند و زوج و فرد بودن آن را مشخص کنند .با نی و توپ های تنیس و تشکیل گروه های زوج و فرد  و شمردن دوتایی یاد گیری تداوم می یابد.

 

خلاصه و جمع بندی :در گلدان اعداد مان چند عدد در مقواهای رنگی هستنداز بچه ها می خواهیم به تصادف رنگی را انتخاب کنند و زوج یا فرد بودن  آن را تشخیص دهند و در کنا راعداد دیگر روی تخته بچسبانندو علت زوج و یا فرد بودن آن را بگویند. واز آن ها می خواهیم از عددی که انتخاب کرده اند تا 3عدد 2تا2تا بشمارند.

 

ارزشیابی پایانی :دایره ای در کلاس می کشیم با تعدادی از اعداد زوج و فرد از بچه ها که در کنار دایره هستند می گوییم بر روی عدد زوج مثلا کوچکتر از 6 بپرد هرتعداد عدد باشد.

 

ارائه ی تکلیف:

بسطی: از عدد 2 2تا 2تا بشمارند و در دفتر خود بنویسند از عدد 1نیز همین طورتا 50.

 

خلاقیتی:1. تعداد زوج و یا فرد بودن میوه هایی را که پدر در یک روز خریده مشخص کنند.

2.زوج و فرد بودن اعضای خانواده ی خود را پیدا کنند. 3.تعدادی از اعضای بدن خود را بنویسند و زوج و یا فرد بودن آن را تعیین کنند .

 

[ شنبه بیستم فروردین 1390 ] [ 4:14 ] [ ح .م ] [ ]

آنچه از دل بر آید ..............

 

و ناگاه طوفان عزم وزیدن گرفت وتو 2تا راه بیشتر نداشتی یاباید می رفتی و یا باید به ناچار می ماندی، و آب که در یک جا بماند مرداب می شود،  این مثل آب است چه برسد به تو که انسانی و پرچم افتخار بر بلندای عقل تو حکومت می کند. برویم سراغ قصه ی خودمان یادت هست که در اخبار هوا شناسی اعلام کردند روزهای آینده وضعیت هوا کاملا در هاله ای از مه است و معلوم نیست چه آدم هایی با چه ویژگی هایی سر راه تو سبز می شوند و هوا ممکن است برای مدت نامعلومی ابری باشدو شاید آسمانی صاف وشاید هوایی آفتابی وروزگاری خوش خواهیم داشت عده ی زیادی در گرد باد طوفان خود را اسیر کرده بودند  تا بروند . بعضی ها فقط می خواستند هر طورکه شده بروند  آنچه خواهد شد برایشان زیاد مهم نبودولی عده ای انگشت شمار کوله بارشان از مدت ها پیش آماده کرده بودند ولی باز بقچه ی مصلحت پرستی در بین اسباب کوله بارت سنگینی می کرد  تو تصمیمت را گرفته بودی و کوله بارت پر بود از سوال های بی جواب و انتظارات بیجا و به جای اطرافیان .وناگهان صدایی گوش دلت را نوازش کرد.صدا از طرف حضرت سبحان بود :نترس برو  مگر نگفتم از رگ گردن به تو نزدیکترم  کمکت می کنم  این نجوا هنوز هم در گوش انسان های زمان سنگینی می کند ولی اندک اند کسانی که نجوا را گوش دهند نه!!؟؟ یادم رفته بود که باید مثبت بود  همه این نجوا را می شنوند به خصوص در ایران پهناور ما . برای آخرین بار به اطرافت نگاه کردی اگر انتخاب نکرده بودی شاید برای تمام عمرت فقط یک استرس داشتی آن هم استرس پیدا کردن شغل بود ولی انتخاب کرده بودی و باید می رفتی دنبال برگه ها گم شده ی دفتر زندگیت. مطمئن بودی که در ییلاق آرزو هایت معلمی را انتخاب کرده بودی ورسیدی به آرزویت تو دانشجوی مرکز تربیت معلم شدی آن هم کجا ؟شهید رجایی قزوین شهری که هنوز هم خوشی خاطره ها در مقابل تلخی هایش خود نمایی می کند.کودک که بودی فکر می کردی که زندگی همیشه آسان است و نمی دانستی که زندگی کوره راه هایی دارد که عبور کردن از آن ها دستان تجربه را محکم گرفته بودحیف شد ای کاش قبل از سفر کمی قناعت و کم توقع بودن را با خود برداشته بودی .اعلام هواشناسی به ذهنت آمد گفته بود معلوم نیست چه آدم هایی با چه خصوصیاتی با تو برخورد خواهند کرد .ترم اول داشت از بین انگشتان حواس تو می گذشت و تو هنوز منگ بودی  خوب که فکر می کنم انسان هایی شبیه تو در دانشگاه کم نبودند چون شرایط تو با بچه های سال قبل یه کوچولو فرق داشت حس می کردی دنیا در برابرت مثل غولی است که خودنمای که چه عرض کنم وحشت نمایی می کرد . گفته جبران خلیل جبران یادت می آمد (خنده های ما همان غم های ماست که نقاب برداشته اند و چاهی که خنده هامان از آن می جوشد همانی است که از اشک هامان پر شده)  مثل این جمله ها  امید و نوید بخش تو بودند کلاس ها خیلی خیلی زود در همان روز اول شروع شد بر خلاف دانشگاه های دیگر که کلاس های یک ماه اول هنوز کلاس رسمی به حساب نمی آیدبه کلاس می رفتی و بر می گشتی به خوابگاه وجریان زندگی تو را با خود می برد کم کم دلیل های برای ماندن پیدا می کردی که تحمل دلتنگی را برایت آسان می کرد بس است باید برم سراغ کار های  استاد یوسفی بماند برای مجالی دیگر  ولی ادامه دارد اگر شما هم باشید.......

[ پنجشنبه بیست و هشتم بهمن 1389 ] [ 7:18 ] [ ح .م ] [ ]
تنها کسانی به خدا امید دارند که در نماز طلب باران با خود چتر می برند  و امید در این مرکز تنها سرمایه است اگر دلت برای خانه تنگ شد  اگر هوای وطنت کردی  اگر روز هایی را به یاد آوردی که با تمام وجودبرای کنکور آماده می شدی اگ وقتی رتبه ات را شنیدی از ته دل خدا را شکر کردی و اگر از وقتی به این مرکز آمدی  دلتنگ خدایی  و هنوز راه زندگیت را نیافتی  اگر گاهی به یاد عزیزانی  می افتی که حال پیش تو نیستند  و تو با خاطره هایشان زندگی میکنی   و اگر ....... ایمان قلبی داشته باش  که زندگی  خیلی پستی وبلندی دارد  خیلی  لحظه ی تلخ وشیرین دارد  و تو باعث همه ی این اتفاقاتی   تو با نگاهت می توانی همه چیزرا زیبا کنی و زیبا ببینی  و اگر روزی استخدام شدی یاد این روز ها بیفت که چقدر خود را بی هدف بی  علاقه  و بد بخت احساس می کردی  و آن روز  بر کودک بودن خود خواهی خندید  دوست من باور کن  هیچ وقت  کوچه ی بن بستی در زندگی ما وجود ندارد مگر به دید خودمان دلم خیلی وقت است   ادامه اش را شما کامل کنید
[ شنبه هشتم آبان 1389 ] [ 15:36 ] [ ح .م ] [ ]
ولی نعمتی معلمان کشور گفتید: "وجود اکثر مراکز تربیت معلم در کشور غیر ضروریست و دانشجویان این مراکز برای معلمی تربیت نمی شوند و برای پر کردن صندلی ها و بیکار نبودن اساتید این مراکز پذیرفته شده اند" نمی دانم چقدر در مراکز تربیت معلم بوده اید و نمی دانم چقدر هر ساله اضطراب تعیین صلاحیت تان را داشته اید و تا چه میزان سختی تدریس به معلمان را تجربه کرده اید؟. هنگام تدریس در سایر دانشگاه ها، به واسطه داشتن حکم دبیری علی رغم کسب امتیاز بالا در ارزشیابیها از نصف حق التدریس همتای وزارت علومی هم کمتر دریافت کرده اید؟ با دیدن افزایش حق التدریس همکارت برای نوشتن یک مقاله و مقایسه آن با تحقیق و تالیف چندین جلد کتاب و اجرا و نظارت پروزه های تحقیقاتی یک ریال هم به حق التدریست در تربیت معلمی که زیر نظر آموزش وپرورش است اضافه نشده، تا چه میزان درد عدالت را در سینه ات پنهان کردی. از مظلومیت مدرسان و دانشجویان در مقایسه با مدرسان و دانشجویان سایر دانشگاه ها خبر دارید؟ اگر می توانستید دانشجویان مراکز تربیت معلم را با دانشجویان سایر دانشگاه مقایسه کنید و بدانید که هیچ دانشجوی تربیت معلم با اتومبیل شخصی و با لباس دلخواه و حتی اندکی رنگی و جوان پسند وارد مراکز نمی شوند. همواره نه تنها نوع لباس پوشیدن بلکه چگونه صحبت کردن و کجا رفتن و چه کردن و ... با نگاه های نگهبان دم در گرفته تا مسئول واحد فوق برنامه و مدیریت مورد توجه و تذکر بوده را تجربه کرده اید و می دید که خانواده دانشجویان برای تامین آن اندک پولی که بعد از ۱۰۰ سال سابقه تربیت معلم باید به عنوان شهریه به شما بپردازد تا چه میران از سایر مایحتاجش می زند. و مشاهده می کردید دانشجویان مراکز تربیت معلم هرگز مانند سایر جوانان و دانشجویان دوتای و یا چندتای در سفره خانه های شهر و حاشیه شهر برای قلیان و ... پول خرج نمی کنند و سایه گزینش حتی در درون خانه خودشان بالای سرشان است تا آدم های سالم وارد کار تربیت بچه های کشور شود. هرگز در اخبار ۲۰:۳۰  تحمل این همه سختی را به عدم تربیت تعبیر نمی کردید. آیا مدرسان مراکز این قدر درمانده شده اند که شما برای جلوگیری از بیکاریشان بهترین، مظلوم ترین ، متعهد ترین و علاقمندترین جوانان کشور به معلمی را وسیله قرار دهید. آیا با این حرف ها اعتباری برایشان باقی گذاشتید؟!!. آیا شان ولی نعمتی این است که افراد زیر نظر خودت را تحقیر کنی؟!!

       آقای وزیر، شما که معلمی را موهبت الهی می دانید و به معلمان توصیه می کنید به واسطه شغل معلمی شاکر باشند، منظورتان کدام معلمان است؟ همان های که به شرط معدل وارد دانشگاه شدند و حالا تدریس می کنند هست و یا آن های که در اولین هفته تدریس به دانش آموزان کلاس اول تکلیف دادند تا از یک تا ۱۰۰ بنویسند و یا در تدریس حرف (آ )به بچه ها گفتند: این بابا و این هم آب است بروید و ده بار از رویش بنویسید و بیاورید؟. یا منظورتان اکثریت قریب به اجماع فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که در مدارس کشور مشغول کار و تلاش هستند، می باشد؟!

    آقای وزیر اگر تجربه می کردید که چگونه دانشجوی تربیت معلم در انجام تکالیف مربوط به تدریس و مدیریت کلاس و ساختن وسایل کمک آموزشی برای تمرین معلمی ذوق و شوقش را به کار می گیرد و با چه اضطرابی تدریس می کند و مدرسش برای تکمیل مهارت تدریسش دوباره تعیین تکلیف می کند،  هر گز این همه زحمت برای تربیت معلم را به هیچ نمی انگاشتید و دل مدرسان و دانشجویان تربیت معلم را نمی سوزاندید. اگر در جریان بودید چگونه برای کار کردن با بچه ها ویژگی های رشد شناختی،عاطفی و جسمانی آن ها را یاد می گیرند تا بتوانند با آن ها به درستی کارکنان و متناسب با برنامه درسی وزارت آموزش و پرورش روش های تدریس هر درس را با چه جزئیاتی یاد می گیرند تا درست تدریس کنند، هرگز برای قضاوت درباره تربیت معلم مثل تعیین ساختار آموزش و پرورش و تغییر بنیادی نظام آموزشی و  تحول و توسعه دوره ابتدایی و برنامه درس ملی عجله نمی کردید!!. 

     آقای وزیر ضمن قدر دانی از حسن نیت شما نسبت به جانعه فرهنگی کشور، یادآوری می کنم که شان و منزلت اجتماعی معلمان با افطاری بالا نمی رود. جامعه از معلمان انتظار توانایی تدریس حرفه ی و تشخیص اختلالات رفتاری و یادگیری و درمان آن را دارد. اگر معلمان متعهد و متخصص از طریق مراکز تربیت معلم تحویل جامعه نشود، کدام دانشگاه می خواهد چنین افرادی تربیت و تحویل شما بدهد؟!! آیا شما می توانید درباره محصولات دانشگاه تربیت معلم تهران که اولین دانشگاه تربیت معلم بود و حالا حتی از داشتن این اسم خشنود به نظر نمی رسد،  اظهارنظر بفرمائید؟!!

     آقای وزیر چرا استانداردهای یک معلم شایسته را تعیین نمی کنید تا مراکز تربیت معلم متناسب با آن مبادرت به تربیت افراد بکند. اصلا" مراکز تربیت معلم بر اساس برنامه های کجا کار می کنند؟!! مدرسان  و مدیریت مراکز تا چه اندازه در تعیین برنامه ها و محتوای آموزسی دخالت دارند؟! این مدیران مراکز و مدرسان را چه کسی تعیین و به کار می گمارند؟ با پاسخ به این سئوالات خواهید دید همه کاستی هاي مراکز تربیت معلم به عهده جنابعالی است!! که باید شما پاسخگو باشید نه مراکزتربیت معلم. انتظارشما در یک نظام آموزشی متمرکز از مراکز تربیت معلم چیست؟! با این وجود و در شرایط فعلی تنها جای که می تواند معلمان شایسته تربیت کند باز هم مراکز تربیت معلم است.

[ سه شنبه بیستم مهر 1389 ] [ 6:17 ] [ ح .م ] [ ]
      بسم الله الرحمن الرحیم

 به: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

 از : یک معلم

موضوع: چاره اندیشی برای جذب  و ادامه تحصیل دانشجویان  ورودی ۸۸ مراکز تربیت معلم

           با سلام و احترام:

     نمایندگان  محترم  مجلس شورای اسلامی،توجه به آموزش و پرورش خاصه وضعیت معلمان و  احیای مراکز تربیت معلم را همواره مورد نظر قرار داده اند. این مهم موجب رضایت معلمان کشور است. طبق مفاد پیشنهادی مركز پژوهش‌هاي مجلس،  وزارت آموزش و پرورش در يك سير نزولي بدون توجه به قوانين موجود، مراكز تربيت معلم و دانشسراها را از 555 باب و يكصد هزار دانشجو و دانش‌آموز معلم به 113 باب مركز تربيت معلم و حدود ده هزار دانشجو معلم تقليل داده و از نيروهاي حق‌التدريس برای تامین معلم استفاده نموده است. 
    ضمن این که  تربيت معلم از سال 1290 مورد توجه قوه مقننه بوده است. از جمله تخصيص 50 درصد ظرفيت اعزام به خارج از كشور به تربيت نيرو براي حوزه‌ تربيت معلم و تأسيس دارالمعلمين و دارالمعلمات و قانون تربيت معلم و قانون تأسيس دانشسراي مقدماتي و عالي و تبديل آن به دانشگاه تربيت معلم در سال 1353 و بند «11» ماده (10) قانون اهداف و وظايف آموزش و پرورش مصوب سال 1366 كه دستگاه را ملزم به تأمين نياز نيروي انساني آموزشي و پرورشي از طريق دانشسراها و مراكز تربيت معلم و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي كرد را مي‌توان نام برد. آخرين قانون مصوب در اين رابطه مربوط به سال 1369 تحت عنوان قانون متعهدين خدمت درآموزش و پرورش است كه آيين‌نامه آن ده سال بعد به تصويب رسيد. ضمن اينكه نهم ارديبهشت ماه سال جاري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي كليات تأسيس دانشگاه بزرگ فرهنگيان را تصويب كرد( طرح الزام آموزش و پرورش....). علاوه بر آن احیای مراکز تربیت معلم و یا برچیدن آن در اوایل کار دولت ها بر سر زبان ها جاری می شود، ولی الی اکنون اقدام موثری در این باره صورت نگرفته است. با این وجود هدف از نگارش این نامه در خواست از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای چاره اندیشی برای استخدام و ادامه تحصیل حدود ۴۰۰۰ ( چهار هزار) نفر از بهترین جوانان این کشور است که در حال حاضر در مراکز تربیت معلم  کشور مشغول تحصیل هستند می باشد. برای این منظور و در همین رابطه موارد زیر به اطلاع نمایندگان محترم می رسد: 

      ۱-  این معلم با نزدیک به بیست سال تجربه کار در مراکز تربیت معلم، به یاد ندارد که از فرزندان مرفهین بی درد تربیت معلم را برای ادامه تحصیل و شغل معلمی انتخاب کرده باشند. این دانشجویان عموما" از نظر موقعیت اجتماعی و فرهنگی به خانواده های مذهبی، سنتی و به روستاها و شهر های کوچک تعلق دارند.

   ۲-  دانشجویان ورودی سال ۸۸  به ۱۱۲ مرکز تربیت معلم، علاقه مند به تعلیم و تربیت هستند. گواه بر این، و به استناد رتبه کنکور سراسری، همه این ها می توانستند در سایر دانشگاه های دولتی در دوره کارشناسی قبول شوند ولی تربیت معلم را ترجیح داده اند. این در حالی است که سابق براین تربیت معلم در اولویت های آخر افراد انتخاب می شد، ولی دانشجویان ورودی ۸۸ همگی تربیت معلم را جزء اولویت های ۱ تا ۸  خود انتخاب نموده اند.
   ۳- همان طوری که  می دانید، قبول شدن در مراکز تربیت معلم مستلزم عبور از سد کنکور سراسری، مصاحبه روانشناختی و عقیدتی و تحقیقات گزینش برای انتخاب اصلح است. علاوه بر آن محیط مراکز تربیت معلم  همواره یک محیط مهیا از نظر ساختاری، فرهنگی، علمی و آموزشی برای آماده کردن معلمان آینده کشور بوده و هر ساله مدرسان آن نیز از طریق تعیین صلاحیت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این در حالی است که هیچ دانشگاهی چنین ویژگی را برای تربیت معلم ندارد. اگر تربیت شدگان این مراکز که رسالتی جز تربیت معلم ندارند، وارد آموزش و پرورش نشوند، پس چه کسانی و با چه ویژگی های باید تربیت فرزندان این کشور را به عهده بگیرند؟
   ۴- تنها مانع ذکر شده در باره استخدام این گونه دانشجویان اجرای لایحه خدمات کشوری است. سئوال اساسی این است که آیا همه بندهای آن برای فرهنگیان اجرا شده است؟ یا فقط ممنوعیت استخدام زیر بیست سال و دارندگان مدرک تحصیلی زیر کاردانی که آن هم با گذشت یک سال در حال منقی شدن است، بلافاصله مورد عمل واقع شده است؟. در حالی که این قانون برای دانشجویان دانشکده افسری نیروی انتظامی، دانشجویان دانشگاه شهید ستاری، دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده علوم قضایی و دانشکده صدا و سیما و... اجرا نمی شود.

   ۵-   اولین مرکز تربیت معلم در ایران حدود صد سال پیش (۱۲۹۰)تاسیس شده. از آن زمان تا کنون تغییرات در برنامه درسی مدارس منجر به تغییر در روش های گزینش، تربیت و کارگماری معلمان را نیز در بر داشته است. اما هرگز مراکز تربیت معلم به سطح مورد انتظار ارتقاء نیافته تا بتواند با تحقیقات علمی در فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی و پرورشی ایفای نقش کند. درست مثل سایر مراکز آموزش عالی کشور، فاصله یادگیری موضوعات ترجمه شده و دنیا واقعی کار در این جا هم تا حدودی خودنمایی کرده است. مراکز تربیت معلم وابسته به مدیریت آموزش و پرورش که دغدغه اصلی آن ها تا کنون تامین تعداد معلم مورد نیاز برای تحت پوشش قرار دادن افراد واجدالتعلیم بدون در نظر گرفتن کیفیت آموخته ها و توانایی آن ها در مدیریت کلاس، در سراسر کشور بوده، نمی تواند انتظارات مسئولین را برآورده کند. علاوه بر آن تا چند سال پیش پذیرفته شدگان مراکز تربیت معلم اغلب کسانی بوده اند که در جای دیگری پدیرفته نمی شدند و با علاقه و انگیزه ناکافی وارد مراکز تربیت معلم و آموزش و پرورش می شدند. در این باره چه کسانی کوتاهی کرده اند؟ دبیران شاغل در مراکز تربیت معلم(مدرسان) یا برنامه ریزان و مدیران ؟!

      ۶-  امروزه دانشجویان مراکز تربیت معلم، شغل معلمی را بر اساس علاقه  انتخاب کرده اند. وجود افراد با صلاحیت بالا برای جذب در مراکز تربیت معلم، فرصت مغتنمی برای ترمیم  کاستی های منابع انسانی  آموزش و پرورش محسوب می شود.  یک مطالعه اجمالی توسط نگارنده نشان می دهد که کلیه پذیرفته شدگان دوره کاردانی و کارشناسی روزانه و شبانه مراکز تربیت معلم در سال تحصیلی 89-88  می توانسته اند در سایر دانشگا های دولتی در دوره کارشناسی  پذیرفته شوند. با مورد نظر قرار دادن آخرین رتبه پذیرفته شده در دانشگاه های دولتی و مقایسه آن با افراد پذیرفته شده در دوره کاردانی تربیت معلم هدف مند بودن انتخاب تربیت معلم توسط  آن ها آشکار می شود. برخی از اطلاعات مربوط به دانشجویان ورودی 89-88  تربیت معلم در جدول زیر جهت اطلاع آورده شده است.

 

       *  رتبه های کنکور پذیرفته شده در تربیت معلم :

1- دختران 54 درصد زیر 2000و مابقی 46  درصد بین ۲۰۰۰ تا  10000

2- پسران 75درصد زیر 2500و و مابقی  25درصد بین ۲۵۰۰ تا  12000

* اولویت انتخاب تربیت معلم در فرم انتخاب رشته:

1- دختران 95 درصد اولویت اول تا سوم

2- پسران  91 درصد اولویت اول تا هشتم

* - شغل پدر دانشجویان مراکز تربیت معلم:

۱- دختران- 38 درصد فرهنگی، 29 درصد آزاد، 20 درصد کارگر، 8 درصد کارمند و 5 درصد کشاورز

 ۲- پسران – 8 درصد فرهنگی، 28درصد  شغل آزاد، 22درصد کارگر، 4 درصد کارمند و 14 درصد کشاورز

*  شغل مادر دانشجویان مراکز تربیت معلم:

1- دختران  75درصد مادران خانه دار و 20 در صد فرهنگی و 5درصد کارمند

2- پسران   97 درصد مادران خانه دار و 2  درصد فرهنگی و 1 درصد کارمند

* - علاقه به شغل معلمی:

         1-  دختران 98 درصد خیلی زیاد

         2-  پسران 96 درصد خیلی زیاد

*     میزان نگرانی دانشجوان برای جذب نشدن در آموزش و پرورش:

         1 - دختران-  90 درصد خیلی زیاد نگرانند.

        2- پسران-   95 درصد  خیلی زیاد نگرانند..

    ۷-   در طول تاریخ مراکز تربیت معلم برای اولین بار از دانشجویانی که در آموزش و پرورش و زیر نظر آموزش و پرورش برای معلمی تربیت می شوند، شهریه دریافت می شود، و برای ارتقاء سطح دانش و مهارت معلمان شاغل در دوره کارشناسی ماموریت داده نمی شود. شما به خوبی می دانید که این روش کارآیی تحصیلی و عملکرد شغلی آن ها را کاهش می دهد. آیا سرمایه گداری برای تربیت نسل های آینده، توجه حداقلی  را ضروری نمی نماید؟. از سوی دیگر این دانشجویان با استعداد و علاقمند به شغل معلمی به غیر از دانش، نگرش، روش و منش مورد نیاز برای تربیت فرزندان این مرز بوم چیزی دیگری که در بازار کار به کار آید بدست نمی آورند، آیا روا است وضعیت جذبشان در آموزش و پرورش نا معلوم بماند؟

    ۸-  نا مشخص  بودن وضعیت استخدامی آن ها، به شدت در روحیه آن ها تاثیر گذاشته است. بگونه ای که  دارندگان رتبه های زیر ۵۰۰ دچار افسردگی شده و قصد خروج از تربیت معلم را دارند. نگرانی بیش از 95 درصد این دانشجویان در باره نا معلوم بودن وضعیت جذب شان، می تواند موجبات افت تحصیلی آنان را فراهم کند. اینان به آرامش و اطمینان نیاز دارند تا قابلیت های لازم را برای ورود به عرصه آموختن و تربیت کردن کسب کنند.  علاوه بر آن خروج افراد لایق، با هوش و ارزش مدار از آموزش و پرورش با وچود خروج عده ی از افراد کیفی از طریق بازنشستگی پیش از موعد ضرر و زیان غیر قابل جبران برای آموزش و پرورش محسوب می شود. 

   ۹-   امروزه به واسطه ورود دانشجویان با کفایت از نظر هوش و استعداد و افزایش تحصیل کردگان  در دوره های تحصیلات تکمیلی در کشور، فرصت بهسازی مراکز تربیت معلم فراهم شده است.  با توجه به آشنایی شما با مسایل آموزش و پرورش انتظار می رود، ضمن چاره اندیشی برای جذب دانشجویان ورودی ۸۸ و کارگماری آن ها، بهسازی فرایند تربیت معلم در کشور را نیز مورد عنایت و توجه قرار دهید.  
     ۱۰-  مدرسان مراکز تربیت معلم و دانشجویان و خانواده های آن ها شناختی که ازنمایندگان دلسوز ملت دارند، انتظار دارند خبرهای امیدوار کننده ای با  رفع خلأ قانوني ناشي از مغايرت برخي از بندهاي قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش و قانون مديريت خدمات كشوري (دارا بودن سن 20 سال و مدرك دانشگاهي در ابتداي استخدام، بندهاي «الف» و «و» ماده (42) قانون خدمات كشوري) در آینده نزدیک  برای استخدام و ادامه تحصیل دریافت کنند.  چاره اندیشی برای رفع بلاتکلیفی داشجویان ورودی ۸۸ به مراکز تربیت معلم فقط از عهده نمایندگان محترم و دلسوز مجلس بر می آید .  
                                                                                                     

                                                                                                    با دعای خیر

                                                                              مدرس مرکز تربیت معلم شهید رجایی قزوین

                                                                                                   منوچهرکلهر

[ چهارشنبه چهاردهم مهر 1389 ] [ 7:0 ] [ ح .م ] [ ]
دیگر هیچ زمینی را به امید مترسک به زیر کشت نخواهم برد چرا که من دیده ام یک آسمان کلاغ رقص باران در کلاه مترسک را به ریشخند گرفته اند .                                                                                     

[ دوشنبه چهاردهم تیر 1389 ] [ 5:47 ] [ ح .م ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ
امکانات وب